DIRECTORIO DE RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA


1º RECURSO EXCELENTE PARA TODO TIPO DE NECESIDADES DO ALUMNO
Portal web de divulgación de filosofía para bacherelato..........WEBDIANOIA


Comprende as seguintes seccións de utilidade:
a- Unha Historia da filosofía dividida en catro seccións (enlaces)
b- A vida e obra de medio centenar de filosofos con enlace ós textos
c- Exercicios: especialmente interesantes “exercicios tipo test” e “módelos de exame”
d- Glosario de Filosofía coa explicación dos principais terminos que nos podemos atopar nun texto
e- Textos principais de 16 autores que serven para comentarios de texto
f- Unha cronoloxía de filosofos con referencia a feitos culturais e históricos útil para contextualizacións

2- RECURSO PARA CONSULTA BIBLIOGRAFICA E DE TERMINOS COMPLEXOS
Portal moi completo e de altisimo nivel................................FILOSOFÍA.ORG

Comprende para o noso interese:
a- referencias de libros
b- diccionarios de filosofía moi completos

3- RECURSO PARA DESCARGA GRATUITA E LEGAL DE LIBROS DE FILOSOFÍA

Non é moi ampla, pero hai libros interesantes e fáciles de atopar. Está pensado para formato epub, pero sinxelo de trasformar.

Comentarios