Convocatorias da contorna

Traemos aquí unha mostra da difusión de diferentes convocatorias, certames e obradoiros que realizamos mediante a nosa pantalla exterior.Comentarios