Novidades para debuxar o mundo

 

Manuais prácticos para nos axudar a fusionar trazos e cores e procurar o noso propio estilo plástico. Conteñen pílulas visuais que achegan a técnicas, materiais ou recursos creativos.
Comentarios