domingo, 22 de novembro de 2015

NORMAS DA BIBLIOTECA

 1. Na biblioteca hai que manter unha actitude de orde e procurar non levantar a voz cando traballemos en grupo.
 2. Non entraremos con comida ou bebida.
 3. A biblioteca estará aberta segundo o horario que está exposto fóra da sala. O alumnado poderá acceder noutras horas tamén, sempre que vaia acompañado dalgún profesor ou teñan a autorización correspondente.
 4. As enciclopedias, dicionarios, xornais e revistas non se poden sacar da sala e deixaranse no seu sitio unha vez consultados.
Uso dos ordenadores:
 • O seu uso se limitará a buscar información, elaboración de traballos ou  consultar o correo electrónico.
 • será prioritario para o alumnado que os precisen para realizar tarefas académicas.
 • O profesorado de garda poderá limitar ou organizar o tempo de utilización cando haxa moita demanda.
PRÉSTAMOS
 1. O servizo de préstamos será de luns a venres no recreo.
 2. Poderás levar un máximo de 3 exemplares.
 3. O período máximo de préstamo será de 15 días. Este prazo poderá ampliarse outros 7 días renovando o préstamo.
 4. No caso de deterioro o perda serán repostos polo alumno.

Ningún comentario:

Publicar un comentario