Publicacións

NOVA LIÑA DE TRABALLO PARA ESTE CURSO: "BIBLIOTECA ESCOLAR, BASE DE EXPLORACIÓNS"

ACTIVIDADE DE APERTURA DA BIBLIOTECA: “The Gruffalo”