sábado, 13 de febreiro de 2016

DIRECTORIO DE RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS
Os números! Para algúns apaixonantes, para outros, nunca mellor dito, problemáticos. Nestes enlaces podemos tentar superarnos neste necesario mundo das cifras!
ESO e BACHARELATO:
MATEMÁTICAS MILLADOIRO: A sección de matemáticas da páxina web do IES do Milladoiro:
GEOGEBRA: Programa para representar funcións, facer debuxos xeométricos, resolver ecuacións, calcular derivadas...
WIRIS: Calculadora que resolve ecuacións, calcula límites, derivadas, integrais, operacións con matrices, representa funcións…: 
Páxina completa para a ESO e BACHARELATO, con temas, exercicios, curiosidades, xogos…:http://www.amolasmates.es/
Páxina con unidades didácticas sobre distintos temas tanto para a ESO como para BACHARELATO, con explicacións e exercicios para os que se pode comprobar o resultado:
ESO: Nesta páxina hai unidades interactivas de Sm, con explicacións, actividades autocorrexibles en “averigua lo que sabes” e exercicios resoltos en “paso a paso” indicando o proceso seguido
BACHARELATO:

Ningún comentario:

Publicar un comentario